Tutkimuspalvelut

Monikanavainen viestintäalustamme auttaa automatisoimaan kyselyt, tutkimukset ja gallupit kuten esimerkiksi markkinatutkimukset, työntekijöiden tyytyväisyyskyselyt tai NPS kyselyt.

Säästä aikaa ja kerää tarvitsemasi tieto erittäin nopeasti ja kustannustehokkaasti.

2022_On-time_illustrations_01-08
2022_On-time_hero-arrow-icon_01-01-01

Millaisia tutkimuksia sinä tarvitset?

2022_On-time_icons_01-26
Terveydenhuoltopalveluihin liittyvät kyselyt

 

2022_On-time_icons_01-02
Nopeat pikakyselyt isoille joukoille
2022_On-time_icons_01-25
 
Kampanjakyselyt

 

2022_On-time_icons_01-31
Asiakastyytyväisyyskyselyt (esim. CSAT)
2022_On-time_icons_01-30
Tuotteiden käytettävyystutkimukset
2022_On-time_icons_01-32
 
Haastattelututkimukset
2022_On-time_icons_01-07
Asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaavat kyselyt (esim. NPS)
2022_On-time_icons_01-14
 
Työtyytyväisyyskyselyt
2022_On-time_icons_01-15
Julkisen sektorin
tutkimukset
on-time-survey

Kyselytutkimusten tulevaisuus on automatisoitu

Data on nykypäivänä koko ajan entistä tärkeämpää kaikilla toimialoilla. Yritykset etsivät jatkuvasti uusia työkaluja ymmärtääkseen asiakkaita ja markkinoita.

Perinteinen tapa tehdä tutkimuksia vaatii paljon työvoimaa (kymmeniä, jopa satoja haastattelijoita), manuaaliseen työhön kuluu aikaa, virheitä sattuu ja sen toteuttaminen on kallista. Automatisoinnin avulla tietoa voidaan kerätä nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

On-Timen täysin automatisoitu monikanavainen viestintäalusta auttaa saamaan tuloksia murto-osalla ihmistyövoiman kustannuksista. Järjestelmämme pystyy soittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa ja 3 miljoonaa puhelua ja viestiä kuukaudessa.

Hyödyt

2022_On-time_icons_01-24

Pysy kilpailukykyisenä

Tiedon keruun tulevaisuus on automaatiossa. Sijoita nykypäivän työkaluihin varmistaaksesi, että tiimisi ja yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvalla alalla.

2022_On-time_icons_01-03

Sijoita kasvuun

Kustannustehokas ratkaisumme hoitaa tiedonkeruun automaattisesti. Työntekijät voivat keskittyä korkeampaa lisäarvoa tuottaviin tehtäviin kuten tulosten analysointiin ja johtopäätösten tekoon.

2022_On-time_icons_01-09

Käytä tietoa päätöksenteossa

Tekoälyllä vahvistettu automaatioratkaisu sisältää työkalut tutkimustyön suunnittelemiseen, haastateltavien ymmärtämiseen ja luotettavaan tiedon keräämiseen, joka viime kädessä auttaa tekemään parempia päätöksiä.

2022_On-time_icons_01-04

Vastausprosentti jopa 60 %

Varmista erinomainen sijoitetun pääoman tuotto (ROI) automatisoiduilla puheluilla. Ratkaisumme avulla varmistetaan nopea ja saumaton kyselytutkimusten tiedonkeruu ja toteutus.

Pohjoismaiden merkittävät julkisen sektorin organisaatiot luottavat meihin

Parhaat käyttötapaukset

2022_On-time_icons_01-02
Jäsenkyselyt

Näppärä tapa tavoittaa koko jäsenkunta tarjoaa helpon tavan vastata. Toimii myös osallistamiskanavana, esim. ennen vuosikokousta.

2022_On-time_icons_01-15
Tutkimushaastattelut

Automaatio hoitaa tutkimushaastattelut ennennäkemättömän tehokkaasti ja neutraalisti. Ihmiset voivat keskittyä analysointiin ja johtopäätösten tekoon.

2022_On-time_icons_01-25
NPS ja asiakastyytyväisyys

Selvitä NPS (Net Promoter Score) tai tutki tarkemmin asiakastyytyväisyyttä (CSAT).

Resource Center

Case Stories

Sitra: On-Time surveys wellbeing of Riihimäki citizens

Sitra: On-Time surveys wellbeing of Riihimäki citizens

Sitra with support of On-time conducted surveys in Riihimäki to monitor and map the well-being and thoughts of city's residents using a ca...

Resource Center

Articles

Automate Collecting Accounts Receivable Process Now – Here’s Why!

Automate Collecting Accounts Receivable Process Now – Here’s Why!

Discover why collecting accounts receivables should be automated with multi-channel payment reminders to keep the finances of your busines...

5 Things You Should Know About Automated Payment Reminders

5 Things You Should Know About Automated Payment Reminders

Payment reminders for accounts receivable collection is a function that can easily be automated and its benefits are immense. Read more on ...

Active Collection vs. Passive Collection: Which Is More Effective?

Active Collection vs. Passive Collection: Which Is More Effective?

Payment collection is a long and tedious process. Check out our blog to discover which method will drive maximum results with minimum effor...

 

Tutustu automatisoituun viestintäalustaamme

Tee luotettavia tutkimuksia kustannustehokkaasti nykypäivän digitaalisilla ratkaisuilla, millä kielellä vain haluat!

mobile_communication