Takaisin artikkeleihin

Tutkimusten automatisoinnin tulevaisuus ja hyödyt

Mitä hyötyjä tutkimusten automatisoinnista ja nykypäivän ratkaisuista voi saada? Miten pysyä askeleen edellä muita alan kehittyessä nopeasti?

On-time

elokuuta 12, 2022

Tutkimusten automatisoinnin tulevaisuus ja hyödytTutkimuspalvelualalla, useimmat organisaatiot ovat tyytyväisiä siihen, mitä heillä on. Tutkimuspalvelut ovat olennainen osa minkä tahansa organisaation strategiaa. Monet yritykset kokeilevat uusia vaihtoehtoja, joilla voidaan automatisoida prosesseja ja säästää aikaa. Tällaisten muutosten hyödyt ovat merkittäviä missä tahansa organisaatiossa. Lue lisää tutkimuspalvelujen automatisoinnista ja mitä hyötyjä siitä voi olla.

1. Mitä automaatio on?

Tutkimuspalveluissa automaatiolla tarkoitetaan prosessia, jossa tietokoneohjelma tekee toimintoja ihmisen sijaan. Tässä yhteydessä automaatio eroaa "manuaalisesta prosessista", koska sen suorittaa laite tai ohjelmisto.

Automaatio voidaan toteuttaa monella tapaa. Yleisimmät automaatiotyypit tutkimuspalveluiden kontekstissa ovat:

 • Tietokoneavusteinen automaatio: Tämän tyyppistä automaatiota käytetään, kun tietokoneohjelma suorittaa toimintoja. Ihmisen on edelleen suoritettava muita tehtäviä.
 • Automaattinen tiedonkeruu: Tällaista automaatiota käytetään, kun tiedot syötetään suoraan tietokoneohjelmaan. Sitä voidaan käyttää millaisessa tutkimuksessa vain.
 • Tietokoneavusteinen haastattelu: Tätä automaatiota käytetään, kun haastattelija käyttää tietokoneohjelmaa kysyäkseen kysymyksiä ja tallentaakseen vastaukset.
 • Tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu: Tämän tyyppistä automaatiota käytetään, kun tietokoneohjelmaa käytetään haastatteluprosessin hallintaan ja seurantaan.
 • Tietokoneella luodut otannat: Tämän tyyppistä automaatiota käytetään, kun tietokoneohjelmaa käytetään otantojen luomiseen tietyistä ryhmistä.

Suurinta osaa näistä tutkimustyypeistä voidaan tehostaa automatisoiduilla viestintäratkaisuilla, jotka voivat kerätä tiedot ohjelmistoon. On-Timen ketterä kooditon viestintäalusta toimii olemassa olevien järjestelmien kanssa integroinneilla tai ilman.

Automatisoitu viestintä tekee tutkimuksen puolestasi ja lisää huimasti vastausten määrää. Voit hyödyntää dataa parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä päätöksiä tiedon pohjalta. Tutustu automaattisen viestinnän mahdollisuuksiin tutkimuspalvelumme käyttötapauksessa.

2. Miksi tutkimusten automatisointi on tärkeää?

Tutkimuspalvelujen automatisointi on tärkeää, koska se nopeuttaa monia tutkimusprosessin osia. Kaikki tiedonkeruusta otantaan tapahtuu paljon nopeammin automatisoinnin ansiosta. Tämä parantaa tutkimuksen laatua, koska se tarjoaa täsmällisemmän kuvauksen väestöstä/asiakkaista/aiheisista.

Automaatio vähentää inhimillisten virheiden aiheuttamia riskejä. Kyselyn tekeminen kynällä ja paperilla saattaa aiheuttaa ongelmia käsialan tulkitsemisessa ja tietojen syöttämisessä järjestelmään. Automaattiset tiedonkeruumenetelmien kanssa näitä ongelmia ei ole.

Automaation käyttäminen tutkimuksessa säästää rahaa. Jos käytät manuaalisia menetelmiä eikä sinulla ole suurta budjettia, automaatio voi tuntua olevan tavoittamattomissa. Mutta automaation avulla sinun ei tarvitse käyttää paljon rahaa saadaksesi tarkkoja ja nopeita tuloksia.

3. Tutkimusten automatisoinnin hyötyjä

Automaation käyttämisessä tutkimuksissa on monenlaista hyötyä. Tässä tärkeimpiä:

 • Parempaa dataa: Kerätyt tiedot saattavat olla epätarkkoja tai tietoja voi puuttua, kun ne kerätään manuaalisesti. Automaattisesti kerätyt tiedot ovat yhtenäisempiä ja täsmällisempiä, koska kone kerää ne eikä inhimillisiä virheitä voi tapahtua.
 • Parempi otanta: Kun teet otannan manuaalisesti, on helppo jättää tietyt ryhmät huomiotta tai ottaa liian suuri otos jostakin toisesta ryhmästä. Automaation avulla voit helposti valita oikean otoskoon, ja ohjelmisto varmistaa, että kaikki ryhmät ovat edustettuina.
 • Lisääntynyt nopeus: Manuaalinen tietojen syöttäminen kestää kauan. Automaatiolla tiedonsyöttö hoituu paljon nopeammin, koska kone pystyy kirjoittamaan nopeammin kuin ihminen.
 • Saavutettavuus: Jotkut tiedonkeruumenetelmät ovat hankalia kyselyyn osallistuville ihmisille. Automaation avulla voit kerätä tietoja monin eri tavoin ja tutkimus on kaikkien saatavilla.

4. Tutkimusten automatisoinnin eri muotoja

Kun puhumme tutkimusten automatisoinnista, nostetaan esille muutama erilainen tutkimusmuoto:

 • Automaattiset verkkokyselyt: Verkkokyselyt ovat yksi yleisimmistä tavoista kerätä tietoja markkinatutkimusta varten. Automaation avulla kysely voidaan toteuttaa ja suorittaa nopeasti.
 • Automaattinen tietojen siirto: Voit käyttää automaatiota tietojen poimimiseen yhdestä lähteestä ja siirtämiseen toiseen paikkaan. Tämä on hyödyllistä tietojen integroinnissa ja analysoinnissa.. 
 • Automaattinen otanta: Tekoälyn käyttäminen otannan luomiseen tunnetaan tietokoneella luotuna otantana. Siitä on hyötyä hyvän otannan luomisessa, jota voidaan käyttää kaikentyyppisissä tutkimuksissa.
 • Automaattiset haastattelut/kyselylomake: Organisaatiot käyttävät yhä enemmän uudenaikaisia ​​viestintäratkaisuja mm. asiakastutkimukseen ja CSAT-kyselyihin. Automaation avulla voidaan tavoittaa asiakkaat oikeissa kanavissa oikeaan aikaan. Se ei ole vain mahdollisuus välttää konflikteja ihmisten välillä, vaan parantaa myös vastaanottajan brändikokemusta nopealla, vuorovaikutteisella ja sujuvalla tutkimuspotentiaalilla.

5. Tutkimusten automatisoinnin rajoitukset

Vaikka kaikki yllä mainitut edut ovat totta, tutkimuksen automatisoinnissa on joitain rajoituksia. Katsotaanpa tärkeimpiä:

 • Ongelmat datan laadussa: Jos tutkimukseen käyttämässäsi ohjelmistossa on vikoja, se voi vaikuttaa datan laatuun. Tee taustatutkimusta tai konsultoi ennen kuin sijoitat.
 • Inhimillisyyden puute: Jos koko tutkimus on automatisoitu, siitä jää puuttumaan inhimillinen kosketus, joka saattaisi tehdä siitä mielekkäämpää. On tärkeää tietää, millainen tutkimus kannattaa automatisoida.
 • Kustannukset: Automatisointi voi joskus olla kalliimpaa. Se riippuu siitä minkälaista automaatiota käytät. Kun verrataan manuaalisten prosessien ja automaation kustannuksia, jälkimmäisellä on aina parempi hinta-laatusuhde.

Tiivistettynä

Automaatio on kätevä tapa tehostaa tutkimuspalveluihin liittyviä prosesseja. Automaatiolla on useita etuja verrattuna manuaalisiin menetelmiin. Automaatio ei kuitenkaan ole täydellinen ratkaisu. Automaatiossa on omat haasteensa, jotka tulee ottaa huomioon. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen automaation mahdollistava järjestelmä on erittäin käytännöllinen työkalu organisaatiosi työkalupakkiin.


 

Varaa ilmainen 15 minuutin etätapaaminen

Jos olet kiinnostunut selvittämään automatisoitujen tutkimusten etuja tutkimusten teon nopeuttamisessa nykyaikaisilla ratkaisuilla, ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään!

mobile_communication

Tietopankki

Artikkelit

5 merkkiä miksi on aika päivittää automatisoituun puhelujärjestelmään

5 merkkiä miksi on aika päivittää automatisoituun puhelujärjestelmään

Oletko kokenut näitä liiketoiminnan haasteita? Tässä 5 merkkiä joiden avulla tunnistat tarvitsetko automatisoitua puhelujärjestelmää

Mitä hyötyä automaattipuheluista on yrityksille?

Mitä hyötyä automaattipuheluista on yrityksille?

Tämä artikkeli kertoo sinulle kuinka tunnistat automaattipuheluiden parhaat käyttökohteet, ymmärtäen miten ne voivat vauhdittaa kasvua.

4 hyvää ja huonoa käyttökohdetta automaattipuheluille

4 hyvää ja huonoa käyttökohdetta automaattipuheluille

Tässä kirjoituksessa esittelemme neljä suosittua käyttökohdetta automaattipuheluille ja mikä on hyväksyttävä käyttökohde ja mikä ei